Prihláška Denný Kemp 
NOVÉ ZÁMKY 2020

Dôležitý oznam!

Organizátor kempu si vyhradzuje právo na náhradu škody v prípade nesprávneho a hrubého zaobchádzania majetku zariadenia, v ktorom budú prebiehať denné kempy alebo majetku organizátora tanečného kempu.

Po zaplatení poplatku za kemp Vám na email odošleme informácie o kempe - čo so sebou priniesť a presné časy príchodu.

Poplatok za kemp je potrebné uhradiť najneskôr do:  1.7.2020

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy a zrušíte registráciu kempu do 27.6.2020  bude Vám vrátená plná suma! V inom prípade po tomto dátume Vám vrátime späť  50% zo zaplatenej sumy.