PRIHLÁŠKA 

N DANCE KEMP 2020

Dôležitý oznam!

Pripravená je pre Vás  povinná príloha, ktorú musíte so sebou priniesť a odovzdať pri nástupe na kemp : Prehlásenie o chorobách a taktiež si nezabudnite aj kópiu zdravotnej kartičky!

Organizátor kempu si vyhradzuje právo na náhradu škody v prípade nesprávneho a hrubého zaobchádzania majetku ubytovacieho zariadenia alebo majetku organizátora tanečného kempu.

Po zaplatení poplatku za kemp Vám na email odošleme informácie o kempe - čo so sebou priniesť a presné časy príchodu.

Poplatok za kemp je potrebné uhradiť najneskôr do:

8.júla 2020

V prípade rozdelenia platby na splátky je potrebné 1. splátku uhradiť do 30 dní od vystavenia faktúry!

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy a zrušíte registráciu kempu do 1.7.2020 bude Vám vrátená plná suma! V inom prípade po tomto dátume Vám vrátime späť  50% zo zaplatenej sumy.