Prihláška Pohybový tábor TK PODHÁJSKA

Dôležitý oznam!

Organizátor kempu si vyhradzuje právo na náhradu škody v prípade nesprávneho a hrubého zaobchádzania majetku zariadenia, v ktorom budú prebiehať denné kempy alebo majetku organizátora tanečného kempu.

Po zaplatení poplatku za kemp Vám na email odošleme informácie o kempe - čo so sebou priniesť a presné časy príchodu.

Poplatok za kemp je potrebné uhradiť najneskôr do: týždeň pred táborom alebo v prípade júlového termínu deň pred táborom