ZŠ Veľké Ripňany - REFERENCIA

Tanečný program zaujal žiakov školy. Mnohí žiaci sledujú v TV rôzne súťaže i vystúpenia tanečných skupín. Vidieť však na živo takéto vystúpenie je pre žiakov emocionálny zážitok. Zanechá úplne inú stopu. Pánovi Grofčíkovi sa podarilo rozhýbať žiakov a zaujať ich ukážkami tancov, ich dynamikou, hudbou, slovom.


Pozitíva:

  • oceňujem výchovný vplyv na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času,
  • profesionálny prístup p. Grofčíka k prezentácií svojej tanečnej skupiny,
  • zanietenosť pre to čo robí,
  • prístup k práci s deťmi,
  • trpezlivosť, kreativitu.

Prínosom pre žiakov bola prezentácia tanečného umenia, ktoré predviedli dospelí aj deti v jeho tanečnej skupine. Myslím, že motivoval viacerých žiakov, aby tanec aspoň skúsili.

Prínosom pre školu -motivovať žiakov prostredníctvom vyučovacích predmetov - telesná výchova, výchova umením, výtvarná výchova, venovať sa aktívne umeniu, ktoré učí zdravému spôsobu života, estetike, fyzickej sile, vytrvalosti, ctižiadosti a krásnu. 

Napísal: Mgr. Jozef Jančovič (riaditeľ ZŠ Veľké Ripňany)