REFERENCIE

ŠKOLA TANCOM

Mgr. Eva Abrmanová

Riaditeľka ZŠ s MŠ Maňa

Veľká vďaka za skvelý a zábavný výchovný koncert ,,Škola tancom", ktorý rozhýbal všetkých žiakov od najmenších škôlkarov až po deviatakov. Som veľmi rada, že náš bývalý žiak spolu so svojím tímom nám spríjemnil dopoludnie a predstavil sa už ako talentovaný choreograf a tanečník. Želám celej N Dance Company veľa tvorivých nápadov, tanečných pokrokov a úspechov doma i zahraničí.

Mgr. Kristián Kováč

Riaditeľ ZŠ Veľký Kýr

Škola tancom nielenže ukázala žiakom základné techniky zvládnutia hip-hopu, ale ich aj prinútila zamyslieť sa nad záujmami, voľnočasovými aktivitami a dôležitosťou pohybu. Prostredníctvom ukážok a zapojenia sa do tanca si žiaci nielen rozšírili obzor svojich vedomostí, ale zároveň vďaka pohybu podporili svoje zdravie. Svedectvom zvládnutia bolo záverečné zosúladenie všetkých žiakov školy a vytvorenie pamätného videa, ktoré bolo dôkazom entuziazmu a dobrého pocitu z pohybu.