výchovno-vzdelávací program pre ZŠ a SŠ


O čo ide?

Škola tancom je motivačný program pre deti a mládež, ktorým sa snažíme motivovať deti k pohybu a sebarealizácií v rôznych smeroch. Tanec ako forma umenia a pohybu je jeden z najvýraznejších prvkov prejavenia svojich pocitov a nálad u človeka. 

Pri deťoch a ľuďoch v mladšom veku sú tieto pocity veľmi dôležité, je dôležité ako vnímajú dnešný moderný a elektronický svet a to ma za následok ich postupný vývin v neskoršom veku. Pomocou projektu Škola tancom sa im snažíme tento svet ukázať z tej lepšej stránky a naučiť ich vyjadrovať sa aj pomocou pohybov - "reči tela", naučiť sa komunikovať a nadväzovať komunikáciu s inými ľuďmi.


Jednoducho cieľom projektu Škola tancom, je prispieť k tomu aby deti a mládež v dnešnej dobe začali vnímať svet okolo nich aj trochu z iného pohľadu ako ho dnes väčšina z nich vníma prostredníctvom internetu a uzavretia sa do "bubliny". 

My sa im tento svet pokúšame ukázať prostredníctvom tanca, hudby a hip-hopovej kultúry. Ponúkame im návod ako byť šťastnejší z každodenného života a tešiť sa tak z maličkostí. Dosahovať stanovené ciele a pracovať neustále na sebe, čo sa dá aplikovať i do iných oblastí života. 

Okrem tanečných vystúpení a motivačných príhovorov je súčasťou kultúrneho podujatia aj tanečný workshop či tanečná súťaž, kde si deti môžu preveriť svoje tanečné zručnosti. Deťom taktiež ponúkame možnosť ďalšieho rastu na našich tanečných kurzoch v tanečnej škole alebo na rôznych sústredeniach či kempoch.

Koho chceme zaujať ?

Cieľovými skupinami sú deti základných a stredných škôl od 7 do 20 rokov, ktoré sa majú chuť naučiť a dozvedieť niečo nové a motivovať sa tak pre ďalšie plány do budúcna a prispieť k budovaniu svojho zdravého životného štýlu.

Účinkujúci:

Norbert Grofčík / organizátor projektu
Karol Brnka (bicie) 
Phantoms crew / tanečníci z profesionálnej tanečnej skupiny
N DANCE COMPANY (deti z tanečnej školy Nora Grofčíka)

Možnosť uplatnenia kultúrnych poukazov.

Program:

Dĺžka programu - 90 min
( vrátane autogramiády a fotenia )

Obsah programu:

  • tanečné vystúpenia
  • tanečný workshop pre deti
  • točenie tanečného videa
  • tanečná súťaž pre deti ( o ceny )
  • motivačné rozhovory
  • diskusia
  • živá hudba (hra na bicie nástroje)

Cenník

2€ / žiaka
možnosť využiť aj kultúrne poukazy

Máte špecialnu požiadavku alebo Vám niečo nie je jasné ?